Goddelijke-oproep.jouwweb.nl
Home » God de Zoon

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS,
DE GOEDE HERDER, AAN ZIJN KUDDE

Jezus: "Mijn kudde, wees oplettend en waakzaam, omdat men in sommige landen al begonnen is het teken van het Beest in te voeren!"
Mijn kudde, Mijn vrede zij met u! Wees niet bevreesd!"

"Mijn kinderen, wees waakzaam en voorzichtig, omdat de microchip, die het teken van het Beest is, reeds in enkele landen voor de bevolking is voorbereid.
Mijn kudde, behoed je ervoor in deze val te lopen. Denk eraan, dat het de zegel van de eeuwige dood is; het is beter als martelaar te sterven, dan zich te laten kenmerken. Vrees niet, Ik ben bij jullie, Ik zal jullie Leider zijn. Heb vertrouwen, en geloof in jullie God. Ik zal in die tijd jullie voeding zijn. Vertrouw en bid, en er zal jullie niets gebeuren.

Loop niet in de valstrikken die mijn vijand gebruiken zal om jullie te misleiden en dus zo te liquideren. Vele koningen van deze wereld zullen zeggen dat het noodzakelijk is, de microchip op het voorhoofd of de rechterhand te implanteren, om zo een betere medische hulp te krijgen. Op deze manier zullen velen van jullie bedrogen worden, en hun ziel zal verloren gaan wegens gebrek aan kennis. Ook hier zal Mijn Woord in vervulling gaan: "Mijn volk wordt door gebrek aan kennis vernietigd." (Hosea 4,6).

Ik waarschuw jullie, mijn kudde. Blijf standvastig en trouw aan jullie eeuwige Herder; in geen geval moeten jullie in de handen van mijn tegenstanders vallen.

Ik verkondig jullie: de chip wordt eerst voor de medische dienstverlening ingevoerd, daarna in alle overheidsdiensten, tot op het moment dat niemand meer in staat zal zijn om iets te kunnen kopen of te verkopen als hij het teken van het Beest niet heeft aangenomen. Al degenen, die niet gekenmerkt worden, zullen hun bezittingen verliezen, ze worden vervolgd en gemarteld, en velen zullen hun leven verliezen.

Mijn tegenstander zal door de koningen van deze wereld, die hem en een valse paus trouw zijn, voor een wereldwijde volkstelling zorgen, om uit te vinden wie en hoeveel christenen en hoeveel katholieken er zijn, die Mijn Evangelie en de ware leer van Mijn heilige Kerk volgen, om een vervolging en de vernietiging van deze van mijn kinderen in het werk te stellen.

Mijn kinderen, lees het hele hoofdstuk 13 van het boek Openbaring, opdat jullie beter begrijpen wat Ik zeg. Als het gebruik van de chip in jullie land verplicht ingevoerd wordt, dan zullen jullie een beter begrip over de aard van de valstrik van Mijn tegenstander krijgen. Laat je niet kenmerken! Ik zeg jullie opnieuw, vrees niet, Ik zal tot Mijn Vader voor jullie bidden, opdat deze dagen verkort worden en jullie dan naar het plan van Mijn Vader leven kunnen.

Het Woord van Psalm 91 zal letterlijk in vervulling gaan. De schaduw van de Almachtige zal jullie beschermen en Mijn vader zal Zijn engelen bevelen, jullie op al je wegen te bewaken; jullie zullen op hun handen gedragen worden, opdat jullie zich aan geen steen zullen stoten; en jullie zullen zien, hoe er duizend aan jullie kant staan en er tienduizend jullie recht van bestaan geven, zodat jullie met rust gelaten worden, omdat jullie op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie beschermen en eren, en jullie zullen een lang leven mogen genieten. Jullie zullen in Hem verlost worden (Psalm 91,7-16).

Mijn kinderen, wees waakzaam en bid, opdat niets jullie kan verrassen en jullie zegevierend en gesterkt uit deze situatie kunnen komen. Wees standvastig en jullie zullen de vreugde van het eeuwig leven bereiken. Opnieuw zeg ik jullie, doe boete en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Geef Mijn berichten door aan alle volkeren."