Goddelijke-oproep.jouwweb.nl
Home » God de Vader

DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER
AAN ZIJN TROUWE VOLK (d.d. 8-6-2012)

Mijn kinderen, Mijn erfgenamen, de vrede zij met jullie. De nieuwe wereldorde, die Mijn tegenstander moet dienen, is reeds bepaald om de bestemming van de mensheid te veranderen. Mijn volk zal volledig tot slaaf worden en al zijn bezittingen kwijtraken. Alles begint met het aannemen van het teken van het Beest: de microchip.

Mijn trouwe kinderen zullen een tijd van reiniging in de woestijn meemaken. Degenen die standhouden, zullen de kroon van het leven ontvangen. Ik zeg jullie: allen die getekend worden, zullen hun individualiteit verliezen en slaaf worden van het systeem.

De zogenaamde globalisering die de koningen van deze wereld zouden willen invoeren, zal eerst de armste landen onder hun toezicht stellen. Alles wat door de nieuwe wereldorde geleid wordt, zal de rijken nog rijker maken en de armen armer. Mijn kind, de nieuwe wereldorde wordt door de vrijmetselaars geleid. Het is een organisatie van de duisternis en wordt door mijn tegenstander geleid. Mijn tegenstander is de leider van de machtige landen, en een van zijn doelen is, een derde van de mensheid door oorlog te doden, en een wereldregering te vestigen. Alle andere landen die geen deel uitmaken van deze groep, zullen aan een dictatoriaal regime onderworpen zijn dat bestaat uit: één regering, één religie, één munt, één leger, en organisaties van de geheime dienst, alleen voor dit systeem, inclusief een religieuze autoriteit, die voor de martelingen en verdwijningen verantwoordelijk zal zijn voor hen die niet door de microchip gekenmerkt zijn, en die de wetten van de religie van de nieuwe wereldorde niet erkennen.

Mijn volk, de globalisering is het begin van de nieuwe wereldorde. De machtige landen zullen alle natuurlijke bronnen exploiteren, en de oogsten en waterbronnen van de veroverde volkeren in bezit nemen; deze zullen sterven door honger en dorst. De globalisering zal door zijn wetten de machtigste landen de macht geven om territoriale controles uit te oefenen over de armste landen, opdat deze hun identiteit en vrijheid als land verliezen en zich onderwerpen aan het regime.

Mijn kinderen, dit alles werd al lang geleden gepland door verlichte bestuurders, die over koningen en de bestemming van de mensheid regeren. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het besturen van de gehele economie en politiek der naties en voor de oorlogen en catastrofes met behulp van technologieën van wezens uit de hel, die jullie buitenaards noemen.

Ik verkondig al deze dingen, opdat jullie er kennis van hebben wat de toekomst brengt, en jullie bereid zijn met geloof en moed de verwachte veranderingen in deze wereld aan te nemen.

Mijn kinderen, mijn erfgenamen, een wereldwijde gebedsketting is de enige mogelijkheid om de plannen van de kinderen van de duisternis te vernietigen. Ik zeg het jullie nog eens: vorm een gebedsketting over de hele wereld, die de plannen van Mijn tegenstander door gebed, vasten en boete kan vernietigen.

Maak een wereldwijde ketting van bidders van de Rozenkrans van de Droevige Geheimen [voor onze tijd], de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed, en het gebed tot mijn geliefde H. Michael voor de uitbanning van de duivel [zie het gebed van paus Leo XIII]. Op deze manier worden alle plannen van Mijn tegenstander en zijn aardse handlangers vernietigd.

Mijn Volk, heb moed, trek je geestelijke wapenrusting aan en ga de strijd aan, om naast jullie Heilige Moeder Maria en alle hemelse heerscharen te vechten. Aan Mijn trouwe volgelingen zal de overwinning verleend worden. Wees daar zeker van.

Mijn kinderen, de vrede zij met jullie.

Jullie Vader Jahweh, Heer der heerscharen.

Verspreid deze boodschap over de hele wereld.