Goddelijke-oproep.jouwweb.nl
Home » De gebeden » Overige gebeden

OVERIGE GEBEDEN

Gebed om de komst van het
Rijk der Heerlijkheid op aarde

Woorden van Jezus:
"Het optreden van de rode Draak en de antichrist in het laatste uur van dit tijdperk doorboorde Mijn Hart volledig gedurende Mijn dienst op aarde, en zelfs nog meer toen Ik op het punt stond Mijn leven te geven op het kruis. Toen Ik aan het kruis hing, zag ik in de geest de trotse Draak. Hij blufte, eeuwig op aarde te heersen. Ik droeg dit gebed stil aan Mijn Vader op voor de ondergang van de vijanden van het kruis.

Mijn kinderen, door dit gebed zullen de antichrist, de rode Draak en zijn handlangers slechts een kort ogenblik de heerschappij op aarde hebben. Hoe meer jullie bidden, des te korter is de duur van hun heerschappij op aarde."

Het gebed
O liefdevolle en barmhartige Vader, alwetend en almachtig, Alfa en Omega, eeuwige Vader Die alles schiep. Uw wezen laat het niet toe, Uw kinderen ooit te verlaten. Zie goedwillend op Uw eniggeboren Zoon Die kwam om de mensen te redden en Uw Rijk op aarde te grondvesten. Wij dragen U op al het leed, de martelingen, het lijden en het kostbaar Bloed van Uw Zoon Jezus Christus voor de nederlaag van alle vijanden van het heilig kruis van de Verlosser, van de antichrist en de rode Draak, die nu en aan het einde van dit tijdperk tegen de waarheid vechten.

Mogen zij door het kostbaar Bloed van onze Verlosser en Zijn laatste levensadem, vergaan als sneeuw voor de zon, opdat Uw koninkrijk op aarde snel begint. Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moge Uw koninkrijk komen! Amen.

Gebed om de doop van geaborteerde kinderen

Woorden van Jezus:
"Thans heeft het bloed van de onschuldige kinderen de Hemel gevuld. Hun aantal is te groot, te groot. De toorn van de eeuwige Vader is bezig op de mensheid neer te komen. Hun bloed ontroert Mijn Hart dat gemarteld wordt, en laat Mijn smarten vergroten. Door dit gebed zal een groot aantal onschuldige, ongeboren kinderen worden gered. Bid het dagelijks en maak het in de wereld bekend. Ieder die het aan anderen leert, zal niet verloren gaan. De onschuldige zielen in de Hemel zullen ze niet verloren laten gaan. Ik zal ze door Mijn liefde en barmhartigheid tegen de val in doodzonde beschermen."

Het gebed
Hemelse Vader, Uw liefde is eeuwig. In Uw liefde, diep als de zee, heeft U de wereld door Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus verlost. Aanschouw nu Uw enige Zoon aan het kruis, Die uit liefde tot de Zijnen onophoudelijk Zijn Bloed vergiet, en vergeef de mensheid. Reinig en doop de geaborteerde kinderen met het kostbaar Bloed en Water uit de heilige Zijde van Uw Zoon, Die omwille van onze verlossing aan het kruis hing, in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mogen zij door het heilig sterven van Jezus Christus het eeuwig leven verkrijgen, door Zijn Wonden genezen, en door Zijn kostbaar Bloed bevrijd worden, om zich met de heiligen in de Hemel te verblijden. Amen.