Goddelijke-oproep.jouwweb.nl
Home » De gebeden » Roz. Kostb. Bloed

ROZENKRANS VAN HET KOSTBAAR BLOED

Deze rozenkrans bestaat uit 5 maal 2 kleine rode kralen; de tussenkralen zijn wit. Deze rozenkrans moet direct na de Rozenkrans met de Droevige Geheimen gebeden worden. Als u deze rozenkrans niet bezit, dan bid u de gebeden met een gewone rozenkrans, waarbij u het tientje aanvult met nog twee gebeden.

Het eerste bestanddeel hiervan is aan Barnabas op 5 juli 1996 geopenbaard. Het zijn de 5 geheimen die betrekking hebben op de vijf Wonden van Jezus. Woorden van de Allerheiligste Maagd Maria op 29 januari 1997:

  “Mijn kinderen! Deze Rozenkrans van het Kostbare Bloed van Mijn Zoon verenigt alle gebeden bij het heilig lijden van Mijn Zoon.”

  Woorden van Jezus tot Barnabas op 15 maart 1997:

"Mijn Zoon! Neem deze rozenkrans in ontvangst en maak hem bekend in de wereld. Laat deze door alle mensen bidden tot voortdurend eerherstel voor alle tegen Mijn kostbaar Bloed begane zonden. Laat deze rozenkrans vervaardigen en gebruik die bij je gebeden. Ik zal deze rozenkrans gebruiken, om grote Wonderen te verrichten."

Hymne Allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus. (4x).

Allerkostbaarst Bloed, red de wereld.

Aanroeping van de Heilige Geest

Kom, heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen, en het aanschijn van de aarde zal worden vernieuwd.

Laat ons bidden

O God, U, Die de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen hebt, geef dat ook wij in dezelfde Geest inzien wat goed is, en ons altijd om Zijn troost verheugen, door Christus onze Heer. Amen.

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God, de Almachtige Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)

Moge het kostbaar Bloed, dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht dat van de Hemel en de aarde afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

V.: O Allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus,

A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus!

Onze vader ... Wees Gegroet, Maria ... (3x), Eer aan de Vader ...

Herhaal nu het bovenstaande gebed.

Het 1e Geheim: De nageling van de rechterhand van onze Heer Jezus Christus (Stilte)

Moge omwille van de heilige Wond van Uw rechter Hand en de pijn die de nagel veroorzaakte die Uw rechter Hand doorboorde, en het kostbaar Bloed dat eruit stroomt, de zondaars over de hele wereld redden en vele zielen bekeren. Amen.

Op de grote witte kraal
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus.

Op de witte kraal: Onze Vader ... Wees Gegroet ...

Op de 12 kleine rode kralen
V.: Kostbaar Bloed van Jezus Christus,
A.: red ons en de hele wereld.

Na de 12e kraal: Eer aan de Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)
Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Het 2e Geheim: De nageling van de linkerhand van onze Heer Jezus Christus (Stilte).
Moge omwille van de heilige Wond van Uw linker Hand en de pijn die de nagel veroorzaakte die Uw linker Hand doorboorde, en het kostbaar Bloed dat eruit stroomt, de zielen in het vagevuur verlossen en de stervenden tegen de helse geesten beschermen. Amen.

Op de grote witte kraal
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus.

Op de witte kraal: Onze Vader ... Wees Gegroet ...

Op de 12 kleine rode kralen
V.: Kostbaar Bloed van Jezus Christus,
A.: red ons en de hele wereld.

Na de 12e kraal: Eer aan de Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)

Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Het 3e Geheim: De nageling van de rechtervoet van onze Heer Jezus Christus (Stilte)
Moge omwille van de heilige Wond van Uw rechter Voet en de pijn die de nagel veroorzaakte die Uw rechter Voet doorboorde, en het kostbaar Bloed dat eruit stroomt, de zondaars over de hele wereld redden en vele zielen bekeren. Amen.

Op de grote witte kraal
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus.

Op de witte kraal: Onze Vader ... Wees Gegroet ...

Op de 12 kleine rode kralen
V.: Kostbaar Bloed van Jezus Christus,
A.: red ons en de hele wereld.

Na de 12e kraal: Eer aan de Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)

Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Het 4e Geheim: De nageling van de Linkervoet van onze Heer Jezus Christus (Stilte)
Moge omwille van de heilige Wond van Uw linker Voet en de pijn die de nagel veroorzaakte die Uw linker Voet doorboorde, en het kostbaar Bloed dat eruit stroomt, de zondaars over de hele wereld redden en vele zielen bekeren. Amen.

Op de grote witte kraal
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus.

Op de witte kraal: Onze Vader ... Wees Gegroet ...

Op de 12 kleine rode kralen
V.: Kostbaar Bloed van Jezus Christus,
A.: red ons en de hele wereld.

Na de 12e kraal: Eer aan de Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)

Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Het 5e Geheim: De doorboring van de heiligste Zijde van onze Heer Jezus Christus (Stilte)

Moge omwille van de heilige Wond van Uw heilige Zijde, de pijn die de lans veroorzaakte die Uw heilige Zijde doorboorde, en het kostbaar Bloed en Water dat eruit stroomt, de zondaars over de hele wereld redden en vele zielen bekeren. Amen.

Op de grote witte kraal
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus.

Op de witte kraal: Onze Vader ... Wees Gegroet ...

Op de 12 kleine rode kralen
V.: Kostbaar Bloed van Jezus Christus,
A.: red ons en de hele wereld.

Na de 12e kraal: Eer aan de Vader ...

Gebed (Buig uw hoofd)
Moge het kostbaar Bloed dat van het heilig Hoofd van onze Heer Jezus Christus, de Tempel van de goddelijke Wijsheid, de Tabernakel van de goddelijke Wetenschap, het stralend Licht van de Hemel en de aarde, afstroomt, ons beschermen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebeden
V.: O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus,
A.: genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus. (3x)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus de gezegende Vrucht van Uw schoot. O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.

V.: Bid voor ons heilige moeder van God,
A.: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden
O Aller-kostbaarst Bloed van Jezus Christus, wij eren U, wij aanbidden U en loven U om Uw eeuwig verbond, die de vrede voor de mensheid brengt. Genees de Wonden in het Allerheiligst Hart van Jezus. Troost de Almachtige Vader op Zijn Troon en reinig de hele wereld van zondesmet. Mogen allen U vereren! O Kostbaar Bloed, heb medelijden! Amen.

Heilig Hart van Jezus, ontferm U over ons

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons.

Heilige Jozef, Bruidegom van Maria, bid voor ons.

Heilige Petrus en heilige Paulus, bid voor ons.

Heilige Johannes, aan de voet van het kruis, bid voor ons.

Heilige Maria Magdalena, bid voor ons.

Alle helpers in de nood en voorsprekers in de Hemel, bid voor ons.

Alle glorierijke heiligen van onze Heer, bid voor ons.

Alle hemelse heerscharen, bid voor ons.

Legioenen van Maria, bid voor ons.